Publicatie 'Handboek intelligentietheorie en testgebruik' onder redactie van Wilma Resing

 Hoe wordt intelligentie eigenlijk gemeten? Het lijkt een simpele vraag, maar er blijken in het Nederlands taalgebied tal van intelligentietests te bestaan, in allerlei verschijningsvormen en met verschillende uitgangspunten. Het Handboek intelligentietheorie en testgebruik, onder redactie van prof. dr. Wilma Resing, biedt een handzaam overzicht.

intelligentietheorie voorkant klein

Nederland en Vlaanderen mogen zich gelukkig prijzen met – over het algemeen – goed genormeerde tests voor diverse doelgroepen en gericht op een scala aan doeleinden, zoals preventie, selectie, plaatsingsbeslissingen en specifiekere psychodiagnostische vraagstellingen. Het Handboek intelligentietheorie en testgebruik biedt een overzicht van intelligentietests, intelligentiemeting en belangrijke thema’s die samenhangen met het intelligentieterrein: theorieën, modellen, classificatie van scores van hoog- tot laagbegaafdheid. Ook de toepassing van deze onderwerpen in het gehele proces van psychodiagnostiek komt aan bod. De nadruk ligt op het CHC-model van intelligentie en de wijze waarop dit model zichtbaar wordt in de diverse tests en beschrijvingen van testuitkomsten. 

Het handboek is als studie- en naslagwerk onmisbaar voor een goede beroepsuitoefening van psychologen en pedagogen en biedt handvatten aan iedereen die zich bezighoudt met intelligentiemeting en -onderzoek op opleidingen, in instellingen en bij bedrijven. Daarnaast is het bedoeld voor studenten psychodiagnostiek op hbo- en universitair niveau. Het Handboek intelligentietheorie en testgebruik verschijnt in de serie Psychodiagnostiek.

Het boek is onder redactie van Wilma Resing geschreven en zij is (mede-)auteur van de hoofdstukken over theorie, psychologische modelvorming en de praktische aspecten van intelligentiemeting, het CHC-model, de RAKIT-2, en de WNV-NL. Daarnaast is Kirsten Touw, onderzoeksmedewerker van het Dynamisch Testen Lab, mede-auteur van het hoofdstuk over de SON-R.

Ga voor meer informatie naar:

www.pearsonclinical.nl/boeken/handboek-intelligentietheorie-en-testgebruik

Related Articles