Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

RAKIT-2

Sinds het najaar van 2012 is er in Nederland een nieuwe intelligentietest op de markt, de Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test tweede editie (RAKIT-2). Juli 2013 kwam de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) met een positief rapport over de kwaliteiten van deze test. Hiermee is de RAKIT-2 een goede aanwinst op het gebied van intelligentie onderzoek.

rakitDe RAKIT-2 is een herziene versie van de RAKIT, een voor Nederland en Vlaanderen ontwikkelde kinderintelligentietest. Samen met collega's van de Vrije Universiteit heeft Wilma Resing de subtests uitgebreid met nieuwe items. Hierdoor is de RAKIT-2 geschikt om de cognitieve capaciteiten van kinderen in de gehele basisschoolleeftijd (4 - 12,5 jaar) te meten.  De items zijn gemoderniseerd en er zijn makkelijkere en moeilijkere items toegevoegd. Hierdoor is de RAKIT-2 ook geschikt voor kinderen met lagere cognitieve capaciteiten omdat de test, aan de onderzijde, nu een bereik heeft tot een IQ van 40. De uitbreiding met moeilijkere items heeft plaatsgevonden om de test ook bij 12-jarigen af te kunnen nemen. Er zijn geen goede normen voor kinderen van deze leeftijdsgroep (4 - 12,5 jaar) in het voortgezet onderwijs of kinderen die nog niet naar school gaan. Het gebruik van de RAKIT-2 bij deze kinderen wordt afgeraden.

De afname duurt ongeveer 90 tot 150 minuten. Aan de hand van opdrachten bij plaatjes en ander materiaal wordt de intelligentie van een kind gemeten.De testbatterij van de RAKIT-2 bestaat uit dezelfde 12 subtests als de vorige versie, namelijk: (1) Figuur Herkennen, (2) Exclusie, (3) Geheugenspan, (4) Woordbetekenis, (5) Doolhoven, (6) Analogieën, (7) Kwantiteit, (8) Schijven, (9) Namen Leren, (10) Verborgen Figuren, (11) Ideeënproduktie en (12) Vertelplaat. De RAKIT-2 geeft naast een totaal IQ ook informatie over de Perceptuele Redeneerfactor, Verbale Leerfactor, Ruimtelijk Oriëntatie factor en Verbale Vlotheidsfactor. Deze vier factoren maken een duidelijk onderscheid tussen verbaal en niet-verbaal, maar ook tussen het verwerken en het handelen met informatie. Zo ontstaat er een genuanceerd beeld van een intelligentieprofiel.

De RAKIT-2 wordt uitgegeven door Pearson.

 

Related Articles