Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren

Focus op cognitief potentieel

Het Dynamisch Testen Lab maakt deel uit van het Departement Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Het lab is ondergebracht bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Onder leiding van Prof. Wilma Resing doet dit lab al geruime tijd onderzoek naar verandermogelijkheden in de cognitieve ontwikkeling van 2-12 jarige kinderen. Dr. Harrie Boelens is ook in de vaste staf van het lab opgenomen.

De term Dynamisch Testen in een grote paraplu waaronder divers onderzoek naar de cognitieve ontwikkeling van kinderen centraal staat. Het lab onderzoekt minutieus het leervermogen van de kinderen en de wijzen waarop zij taakjes oplossen. Het probeert zicht te krijgen op veranderingen en beïnvloeding van deze werkwijzen -strategieën – door middel van korte trainingen. Centraal staat de denkontwikkeling van het kind en daarbinnen het inductieve redeneren van het kind en de wijze waarop dit beïnvloed kan worden.

Dynamisch testen is een werkwijze waarmee het potentieel om te leren, binnen een korte periode, gemeten kan worden en dus zichtbaar wordt: het gaat hierbij om het meten of testen onder dynamische, interactieve condities. Het lab heeft een sterke focus op vragen als:

  • wat gebeurt er precies tijdens een interventie;
  • wat vertellen kinderen ons over hun oplossing van de taak;
  • kunnen kinderen hun strategiegedrag veranderen als gevolg van een korte training;
  • zijn er grote individuele verschillen;
  • op welk moment wordt redeneergedrag van kinderen zichtbaar;
  • is oplossingsgedrag stabiel of variabel;
  • en wordt het strategiegebruik van kinderen geavanceerder.

Related Articles