Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

Publicaties

Intelligentie

2014-2015

 • Resing, W.C.M., & Bleichrodt, N. (2015). RAKIT-2: Intelligentiemeting bij kinderen in de basisschoolleeftijd. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.141-167). Amsterdam, Pearson.
 • Resing, W.C.M., & Bleichrodt, N. (2015). WNV: Non-verbale intelligentiemeting voor een brede leeftijdsrange. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.225-247). Amsterdam, Pearson.
 • Resing, W.C.M. (2015) (Ed.). Handboek intelligentiemeting en testgebruik. Amsterdam, Pearson.
 • Resing, W.C.M. (2015). Intelligentiemeting: theorie en psychologische modelvorming. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.19-40). Amsterdam, Pearson.
 • Resing, W.C.M. (2015). Praktische aspecten van intelligentiemeting: afname, scoring en interpretatie. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.41-62). Amsterdam, Pearson.
 • Resing, W.C.M. (2015). Tot slot. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.397-401). Amsterdam, Pearson.
 • Verschueren, K., & Resing, W.C.M. (2015). Intelligentiediagnostiek volgens het CHC model: van theorie naar praktijk. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.63-84). Amsterdam, Pearson.
 • Resing, W.C.M., Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D.D., & Zaal, J.N. (2014). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test-2 (RAKIT-2. Supplement scoringshandleiding. Amsterdam: Pearson.

2010-2013

 • Verhaegh, J., Fontijn, W., & Resing, W.C.M. (2013). On the correlation between children's performances on electronic board tasks and nonverbal intelligence test measures. Computers& Education, 69, 419-430. 
 • Resing, W.C.M., Lauchlan, F., & Elliott, J.G. (2013). Guest Editorial. Educational and Child Psychology, 30, 5-6.
 • Resing, W.C.M., Lauchlan, F., & Elliott, J.G. (2013). Guest Editorial on Giftedness. Educational and Child Psychology, 30, 5-6. 
 • Resing, W.C.M., Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D.D., & Zaal, J.N. (2012). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test-2 (RAKIT-2). Gebruikershandleiding. Amsterdam: Pearson.
 • Resing, W.C.M., Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D.D., & Zaal, J.N. (2012).  Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test-2 (RAKIT-2). Verantwoording. Amsterdam: Pearson.
 • Resing, W.C.M., Bosma, T., & Stevenson, C.E. (2012). Dynamic testing: Measuring inductive reasoning in children with developmental disabilities and mild cognitive impairments. Journal of Cognitive Education and Psychology, 11,159-178.
 • Resing, W.C.M. (2010). Book review of Intelligent Testing: Integrating psychological theory and clinical practice (edited by J.C. Kaufman). Journal of Cognitive Education and Psychology, 9, 298-300.

2005-2009

 • Resing, W. C. M. ., Elliott, J. G., & Higgins, S. E. (2009, Guest-Editors). Reasoning in children and adolescents. Volume 26 (3) of Educational and Child Psychology.
 • Resing, W. C. M., & Tunteler, E. (2007). Children becoming more intelligent: Can the Flynn effect be generalized to other child intelligence tests? International Journal of Testing, 7, 191-208.
 • Resing, W. C. M. (2007). Intelligentie en leervermogen: statisch en dynamisch testen. In K. Verschueren en H.M. Koomen (Eds). Handboek Diagnostiek in de Leerlingbegeleiding (p. 105-124). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
 • Resing, W. C. M., & Drenth, P. J. D. (2007). Intelligentie: weten en meten: 2e, herziene druk (pp. 1- 189). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Resing, W.C.M. (2006). Intelligentieonderzoek en dynamisch testen in de klas: zicht op het niveau van cognitieve ontwikkeling van kinderen. In M. Taal en A. Dudink (Eds.). Schoolpsychologie. De school als context voor ontwikkeling (pp. 36 - 70). Amsterdam: Boom.

2000-2004

 • Nijenhuis, J. te, Tolboom, E., Resing, W.C.M., & Bleichrodt, N. (2004). Does cultural background influence the intellectual performance of children from immigrant groups? Validity of the  RAKIT intelligence test for immigrant children. European Journal of Psychological Assessment, 20, 10-26.
 • Resing, W.C.M. (2004,). Intelligence Testing.  In J. Scott Bentley (Executive Editor) Encyclopedia of  Social Measurement (pp. 307-315). San Diego: Academic Press.
 • Schittekatte, M., Kort, W., Resing, W. C.M., Vermeir, G. & Verhaeghe P. (2003). The Netherlands and Flemish speaking Belgium. In J. Georgas L. Weiss, F.J.R. Van de Vijver & D. H. Saklofske (Eds), Cultures and Children’s intelligence: A cross-cultural analysis of the WISC-III (pp. 109-119).  New York: Academic Press.
 • Resing, W.C.M., & Nijland, M.I. (2002). Een kwart eeuw onderzoek met de Leidse Diagnostische Test. Kind en Adolescent, 23, 42-59.
 • Resing, W.C.M., & Blok, J.B. (2 002). De  classificatie van intelligentiescores. Voorstel voor een eenduidig systeem. De Psycholoog, 37, 244-249.
 • Resing, W.C.M., & Blok, J.B. (2002). De classificatie van intelligentiescores. Een eerste stap. De Psycholoog, 37, 525-527.
 • Resing, W.C.M., & Hessels, M.G.P. (2001). Het meten van de cognitieve mogelijkheden en het schoolgedrag van allochtone leerlingen. In N. Bleichrodt & F. Van de Vijver (Eds.), Diagnostiek voor allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse: Swets & Zeitlinger (pp. 89-118).
 • Resing, W.C.M. (2000). Is intelligentie in het jaar 2000 nog steeds ‘dat wat de test meet’? In N. Bleichrodt, H. van der Flier & P. Koopman (Eds.),  Werken en laten werken (pp.237-253).  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 

1990-1999

 • Resing, W.C.M. (1998). Intelligence and learning potential: Theoretical and research issues. In J. Kingma & W. Tomic (Eds.), Conceptual issues in research on intelligence. Vol.5 of Advances in cognition and educational practice (series editor: J.S. Carlson).  Stamford, Connecticut: JAI Press. (227 - 259).
 • Resing, W.C.M. (1997). Intelligentie, leren en leerpotentieel. Meer van hetzelfde? In W. Tomic & H. van der Molen  (Eds.) Intelligentie en sociale competentie. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 301 - 323).
 • Resing, W.C.M. (1996). Intelligentie-onderzoek bij kinderen: gebruik en meetpretentie van de RAKIT (Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test). Tijdschrift voor Kinderge­neeskunde, 64, 74-75.
 • Resing, W.C.M., & Bleichrodt, N. (1993). Intelligentiemeting in het speciaal onderwijs. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 1-50).
 • Resing, W.C.M. (1993). Leerpotentieel en intelligentie: twee zijden van één medaille? In E.H. Rodigas & C.E.H.E. Veraart (Eds.), Zorgbreedte. Heerlen: OBD/CRO/PABO (p.30-38).
 • Sijtsma, K., & Resing, W.C.M. (1991). Scalability of intelligence test items in various ethnic groups. In  N. Bleichrodt & P.J.D. Drenth (Eds.), Contemporary issues in cross-cultural psychology. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 400-411).
 • Resing, W.C.M. (1990). Intelligentie en leerpotentieel. Een onderzoek naar het leerpotentieel van jonge leerlingen uit het basis- en speciaal onderwijs. Academisch proefschrift. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 1-239).

1984-1989

 • Resing, W.C.M., & Feij, J.A. (1989). Opvattingen over intelligentie. In N. Deen, R. Fiddelaers-Jaspers, H. Hermans & W. Loermans (Eds.), Handboek leerlingbegeleiding. Alphen aan de Rijn: Samson (p. 6310-1-25).
 • Resing, W.C.M., & Bleichrodt, N. (1989). Intelligentiemeting bij kinderen uit het speciaal onderwijs: de betekenis van de RAKIT voor L.O.M. en M.L.K. leerlingen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 44, 382-389.
 • Bleichrodt, N., Resing, W.C.M., Drenth, P.J.D., & Zaal, J.N. (1987). Intelligentiemeting bij kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 1-289).
 • Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D., Zaal, J.N., & Resing, W.C.M. (1987). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 1-161).
 • Resing, W.C.M., Bleichrodt, N., & Drenth, P.J.D. (1986). Het gebruik van de RAKIT bij allochtoon etnische groepen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 41, 179-188.
 • Leeuw, L. de, & Resing, W.C.M. (1985). Intelligentie-onderzoek op school. In H.P.M. Creemers, P.J.D. Drenth, et al. (Eds.), Losbladig onderwijskundig lexicon. Alpen aan de Rijn: Samsom (p. 2100-1/2100-22).
 • Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D., Zaal, J.N., & Resing, W.C.M. (1984). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test. Instructie, normen, psychometrische gegevens. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 1-80).
 • Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D., Zaal, J.N., & Resing, W.C.M. (1984). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Pijl, Y.P., Hofman, R.H., Bleichrodt, N., Resing, W.C.M., et al. (1984). Vergelijkbaarheid van WISC-R en RAKIT. Haren: RION/ Amsterdam: VU (p. 1-51).

Related Articles