Dynamic Testing

links

Nieuws

Hoogbegaafde kinderen evenveel gebaat bij uitleg als leeftijdsgenootjes

Van hoogbegaafde kinderen wordt vaak gedacht dat zij vanzelfsprekend op de top van hun kunnen presteren. Psycholoog Bart Vogelaar ontdekte dat ook deze groep met training en uitleg op een test vooruitgang boekt. Bijzonder genoeg gaan ze daarin precies gelijk op met hun leeftijdsgenootjes. Bart Vogelaar is op 18 januari 2017 gepromoveerd op dit onderwerp.

analogische redeneertaak

Lees meer...

Publicatie 'Handboek intelligentietheorie en testgebruik' onder redactie van Wilma Resing

 Hoe wordt intelligentie eigenlijk gemeten? Het lijkt een simpele vraag, maar er blijken in het Nederlands taalgebied tal van intelligentietests te bestaan, in allerlei verschijningsvormen en met verschillende uitgangspunten. Het Handboek intelligentietheorie en testgebruik, onder redactie van prof. dr. Wilma Resing, biedt een handzaam overzicht.

intelligentietheorie voorkant klein

Lees meer...