Dynamic Testing

Overige publicaties

Proefschriften

 • Christine Pronk (19-2-2014). Learning trajectories in analogical reasoning. Exploring Individual Differences in Children’s Strategy Paths. Academisch proefschrift. Universiteit Leiden.
 • Janneke Verhaegh (2012). Assessment and development of cognitive skills using tangible electronic board games. Serious games on the TUI TagTiles. Academisch proefschrift. Technische Universiteit Eindhoven.
 • Claire Stevenson (2012). Puzzling with potential. Dynamic testing of analogical reasoning in children. Academisch proefschrift. Universiteit Leiden.
 • Tirza Bosma (2011). Dynamic testing in practice: Shall I give you a hint? Academisch proefschrift. Universiteit Leiden.
 • Caroline Denaes-Bruttin (2011). Analogical reasoning and working memory in students with intellectual disability: Effects of actively constructing the response on a  touch screen. Academisch proefschrift. Université de Genève.
 • Erika Tunteler (2004). Listen, think, and apply. Academisch proefschrift. Universiteit Leiden [co-promotor].
 • Bettina Hosenfeld; (2003). The development of analogical reasoning in childhood: Investigations into a transition. Academisch proefschrift. Universiteit Leiden [co-promotor].
 • Annemarie Slotboom (1997); Parents’ perceptions of child personality: Developmental precursors of the Big Five. Academisch proefschrift. Universiteit Leiden [co-promotor].
 • Eric Elphick (1997); Parents’perceptions of child personality:Developmental precursors of the Big Five. Academisch proefschrift. Universiteit Leiden [co-promotor].
 • Wilma Resing (1990). Intelligentie en leerpotentieel. Een onderzoek naar het leerpotentieel van jonge leerlingen uit het basis- en speciaal onderwijs. Academisch proefschrift. Vrije Universiteit Amsterdam.

Publicaties

Intelligentie

2014-2015

 • Resing, W.C.M., & Bleichrodt, N. (2015). RAKIT-2: Intelligentiemeting bij kinderen in de basisschoolleeftijd. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.141-167). Amsterdam, Pearson.
 • Resing, W.C.M., & Bleichrodt, N. (2015). WNV: Non-verbale intelligentiemeting voor een brede leeftijdsrange. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.225-247). Amsterdam, Pearson.
 • Resing, W.C.M. (2015) (Ed.). Handboek intelligentiemeting en testgebruik. Amsterdam, Pearson.
 • Resing, W.C.M. (2015). Intelligentiemeting: theorie en psychologische modelvorming. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.19-40). Amsterdam, Pearson.
 • Resing, W.C.M. (2015). Praktische aspecten van intelligentiemeting: afname, scoring en interpretatie. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.41-62). Amsterdam, Pearson.
 • Resing, W.C.M. (2015). Tot slot. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.397-401). Amsterdam, Pearson.
 • Verschueren, K., & Resing, W.C.M. (2015). Intelligentiediagnostiek volgens het CHC model: van theorie naar praktijk. In W.C.M. Resing (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.63-84). Amsterdam, Pearson.
 • Resing, W.C.M., Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D.D., & Zaal, J.N. (2014). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test-2 (RAKIT-2. Supplement scoringshandleiding. Amsterdam: Pearson.

2010-2013

 • Verhaegh, J., Fontijn, W., & Resing, W.C.M. (2013). On the correlation between children's performances on electronic board tasks and nonverbal intelligence test measures. Computers& Education, 69, 419-430. 
 • Resing, W.C.M., Lauchlan, F., & Elliott, J.G. (2013). Guest Editorial. Educational and Child Psychology, 30, 5-6.
 • Resing, W.C.M., Lauchlan, F., & Elliott, J.G. (2013). Guest Editorial on Giftedness. Educational and Child Psychology, 30, 5-6. 
 • Resing, W.C.M., Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D.D., & Zaal, J.N. (2012). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test-2 (RAKIT-2). Gebruikershandleiding. Amsterdam: Pearson.
 • Resing, W.C.M., Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D.D., & Zaal, J.N. (2012).  Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test-2 (RAKIT-2). Verantwoording. Amsterdam: Pearson.
 • Resing, W.C.M., Bosma, T., & Stevenson, C.E. (2012). Dynamic testing: Measuring inductive reasoning in children with developmental disabilities and mild cognitive impairments. Journal of Cognitive Education and Psychology, 11,159-178.
 • Resing, W.C.M. (2010). Book review of Intelligent Testing: Integrating psychological theory and clinical practice (edited by J.C. Kaufman). Journal of Cognitive Education and Psychology, 9, 298-300.

2005-2009

 • Resing, W. C. M. ., Elliott, J. G., & Higgins, S. E. (2009, Guest-Editors). Reasoning in children and adolescents. Volume 26 (3) of Educational and Child Psychology.
 • Resing, W. C. M., & Tunteler, E. (2007). Children becoming more intelligent: Can the Flynn effect be generalized to other child intelligence tests? International Journal of Testing, 7, 191-208.
 • Resing, W. C. M. (2007). Intelligentie en leervermogen: statisch en dynamisch testen. In K. Verschueren en H.M. Koomen (Eds). Handboek Diagnostiek in de Leerlingbegeleiding (p. 105-124). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
 • Resing, W. C. M., & Drenth, P. J. D. (2007). Intelligentie: weten en meten: 2e, herziene druk (pp. 1- 189). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Resing, W.C.M. (2006). Intelligentieonderzoek en dynamisch testen in de klas: zicht op het niveau van cognitieve ontwikkeling van kinderen. In M. Taal en A. Dudink (Eds.). Schoolpsychologie. De school als context voor ontwikkeling (pp. 36 - 70). Amsterdam: Boom.

2000-2004

 • Nijenhuis, J. te, Tolboom, E., Resing, W.C.M., & Bleichrodt, N. (2004). Does cultural background influence the intellectual performance of children from immigrant groups? Validity of the  RAKIT intelligence test for immigrant children. European Journal of Psychological Assessment, 20, 10-26.
 • Resing, W.C.M. (2004,). Intelligence Testing.  In J. Scott Bentley (Executive Editor) Encyclopedia of  Social Measurement (pp. 307-315). San Diego: Academic Press.
 • Schittekatte, M., Kort, W., Resing, W. C.M., Vermeir, G. & Verhaeghe P. (2003). The Netherlands and Flemish speaking Belgium. In J. Georgas L. Weiss, F.J.R. Van de Vijver & D. H. Saklofske (Eds), Cultures and Children’s intelligence: A cross-cultural analysis of the WISC-III (pp. 109-119).  New York: Academic Press.
 • Resing, W.C.M., & Nijland, M.I. (2002). Een kwart eeuw onderzoek met de Leidse Diagnostische Test. Kind en Adolescent, 23, 42-59.
 • Resing, W.C.M., & Blok, J.B. (2 002). De  classificatie van intelligentiescores. Voorstel voor een eenduidig systeem. De Psycholoog, 37, 244-249.
 • Resing, W.C.M., & Blok, J.B. (2002). De classificatie van intelligentiescores. Een eerste stap. De Psycholoog, 37, 525-527.
 • Resing, W.C.M., & Hessels, M.G.P. (2001). Het meten van de cognitieve mogelijkheden en het schoolgedrag van allochtone leerlingen. In N. Bleichrodt & F. Van de Vijver (Eds.), Diagnostiek voor allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse: Swets & Zeitlinger (pp. 89-118).
 • Resing, W.C.M. (2000). Is intelligentie in het jaar 2000 nog steeds ‘dat wat de test meet’? In N. Bleichrodt, H. van der Flier & P. Koopman (Eds.),  Werken en laten werken (pp.237-253).  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 

1990-1999

 • Resing, W.C.M. (1998). Intelligence and learning potential: Theoretical and research issues. In J. Kingma & W. Tomic (Eds.), Conceptual issues in research on intelligence. Vol.5 of Advances in cognition and educational practice (series editor: J.S. Carlson).  Stamford, Connecticut: JAI Press. (227 - 259).
 • Resing, W.C.M. (1997). Intelligentie, leren en leerpotentieel. Meer van hetzelfde? In W. Tomic & H. van der Molen  (Eds.) Intelligentie en sociale competentie. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 301 - 323).
 • Resing, W.C.M. (1996). Intelligentie-onderzoek bij kinderen: gebruik en meetpretentie van de RAKIT (Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test). Tijdschrift voor Kinderge­neeskunde, 64, 74-75.
 • Resing, W.C.M., & Bleichrodt, N. (1993). Intelligentiemeting in het speciaal onderwijs. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 1-50).
 • Resing, W.C.M. (1993). Leerpotentieel en intelligentie: twee zijden van één medaille? In E.H. Rodigas & C.E.H.E. Veraart (Eds.), Zorgbreedte. Heerlen: OBD/CRO/PABO (p.30-38).
 • Sijtsma, K., & Resing, W.C.M. (1991). Scalability of intelligence test items in various ethnic groups. In  N. Bleichrodt & P.J.D. Drenth (Eds.), Contemporary issues in cross-cultural psychology. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 400-411).
 • Resing, W.C.M. (1990). Intelligentie en leerpotentieel. Een onderzoek naar het leerpotentieel van jonge leerlingen uit het basis- en speciaal onderwijs. Academisch proefschrift. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 1-239).

1984-1989

 • Resing, W.C.M., & Feij, J.A. (1989). Opvattingen over intelligentie. In N. Deen, R. Fiddelaers-Jaspers, H. Hermans & W. Loermans (Eds.), Handboek leerlingbegeleiding. Alphen aan de Rijn: Samson (p. 6310-1-25).
 • Resing, W.C.M., & Bleichrodt, N. (1989). Intelligentiemeting bij kinderen uit het speciaal onderwijs: de betekenis van de RAKIT voor L.O.M. en M.L.K. leerlingen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 44, 382-389.
 • Bleichrodt, N., Resing, W.C.M., Drenth, P.J.D., & Zaal, J.N. (1987). Intelligentiemeting bij kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 1-289).
 • Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D., Zaal, J.N., & Resing, W.C.M. (1987). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 1-161).
 • Resing, W.C.M., Bleichrodt, N., & Drenth, P.J.D. (1986). Het gebruik van de RAKIT bij allochtoon etnische groepen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 41, 179-188.
 • Leeuw, L. de, & Resing, W.C.M. (1985). Intelligentie-onderzoek op school. In H.P.M. Creemers, P.J.D. Drenth, et al. (Eds.), Losbladig onderwijskundig lexicon. Alpen aan de Rijn: Samsom (p. 2100-1/2100-22).
 • Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D., Zaal, J.N., & Resing, W.C.M. (1984). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test. Instructie, normen, psychometrische gegevens. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 1-80).
 • Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D., Zaal, J.N., & Resing, W.C.M. (1984). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Pijl, Y.P., Hofman, R.H., Bleichrodt, N., Resing, W.C.M., et al. (1984). Vergelijkbaarheid van WISC-R en RAKIT. Haren: RION/ Amsterdam: VU (p. 1-51).

Overige publicaties

Overig

2010-2014

 • Bongers-Schokking, J.J., Resing, W.C.M., De Rijke, Y.B., De Ridder, M.A.J.,.& De Muinck Keizer-Schrama, S.M.P.F. (2013). Cognitive development in congenital hypothyroidism: Is over-treatment a greater threat than under-treatment? Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 98, 4499-4506.
 • Smeets, J., & Resing, W.C.M. (2013).De overgang van najaarskleuters naar groep 3. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 442-453.
 •  Lauchlan, F., Resing, W.C.M., & Elliott, J.G. (2011). Guest Editorial on computerised assessment. Educational and Child Psychology, 28, 2, 6-7.
 • Elliott, J.G., & Resing, W.C.M. (2011). Cross-cultural factors in learning and motivation. In: S. Seel (Ed.), Encyclopedia of the Sciences of Learning, Berlin: Springer Verlag. 

2005-2009

 • Resing, W.C.M., Evers, A., Koomen, H.M.Y., Pameijer, N.K., & Bleichrodt, N. (2008). Indicatiestelling Speciaal Onderwijs en Leerlinggebonden Financiering: Instrumentarium. Amsterdam: Boom Testuitgevers (pp. 1-260).
 • Ebersbach, M., Lehner, M., Resing, W. C. M., & Wilkening, F. (2008). Forecasting exponential growth and exponential decline: Similarities and differences. Acta Psychologica, 127, 247-257.
 • Resing, W.C.M., Evers, A., Koomen, H.M.Y., & Bleichrodt, N. (2008). Indicatiestelling Speciaal Onderwijs en Leerlinggebonden Financiering: MBO. Amsterdam: Boom Testuitgevers (pp. 1-215).
 • Ebersbach, M., Van Dooren, W., Van den Noortgate, W., & Resing, W.C.M. (2008). Understanding linear and exponential growth: Searching for the roots in 6-9-year-olds. Cognitive Development, 23, 237-257.  
 • Ebersbach, M., & Resing, W.C.M. (2008). Implicit and explicit knowledge of linear and exponential growth in 5- and 9-year-olds. Journal of Cognition and Development, 286-309.
 • Ebersbach, M., & Resing, W. C. M. (2007). Shedding new light on an old problem: The estimation of shadow sizes in children and adults. Journal of Experimental Child Psychology, 97, 265-285.
 • Botting, N., & Resing, W. C. M. (2007). Editorial: Language impairments: their impact on educational progress. Educational and Child Psychology, 24, 6-8.
 • Evers, A., & Resing, W. C. M. (2007). Het drijfzand van didactische leeftijdsequivalenten. De Psycholoog, 42, 466-472.
 • Resing, W.C.M., Evers, A., Koomen, H.M.Y., Pameijer, N.K., & Bleichrodt, N. (2005). Indicatiestelling Speciaal Onderwijs en Leerlinggebonden Financiering: Condities en Instrumentarium. Amsterdam: Boom Testuitgevers (pp. 1-327).

1995-2004

 • Zeeuw, J. de, Dekker, R., & Resing, W.C.M. (2004). Algemene Psychodiagnostiek 1: Testmethoden (8e, geheel herziene druk). Leiden: Pits (pp. 1-611).
 • Nijenhuis, J. te, Resing, W.C.M., Tolboom,E., & Bleichrodt, N. (2004). Short-Term Memory as an Additional Predictor of School Achievement for Immigrant Children? Intelligence, 32 , 203-213.
 • Resing, W.C.M., Evers, A., Koomen, H.M.Y., Pameijer, N.K., Bleichrodt, N., & Boxtel, H. van (2002). Indicatiestelling: condities en instrumentarium. Amsterdam/Meppel: NDC/Boom (p. 1-256).
 • Evers, A., Vliet, Mulder, J.C. van, Resing, W.C.M., Starren, J.C.M.G., Alphen de Veer, R.J. van, & Boxtel, H. van (2002). COTAN testboek voor het onderwijs. Amsterdam; NDC/Boom.pag.
 • Wubbe, F., Resing, W.C.M., Putten, C. van (2002). Compatibility of the BLIK and SCHOBL-R with each other and with the Big Five in six year old children. In N. Garnefski (Ed.), Coping with psychology. Vol III (p. 141-156). University of Leiden, Department of  Psychology.
 • Resing, W.C.M., Bleichrodt, N., & Dekker, P.H. (1999). Measuring personality traits in the classroom. European Journal of Personality, 13, 493-509.
 • Resing, W.C.M., & Bleichrodt, N. (1997). Schoolgedrag opnieuw gemeten. Pedagogische Studiën, 74, 313 – 327.
 • Hosenfeld, B., Boom, D.C. van den, & Resing, W.C.M. (1997). Constructing geometric analogies for the longitudinal testing of elementary school children. Journal of Educatio­nal Measurement, 34, 367-372.
 • Resing, W.C.M., & Tomic, W. (1995). Kroniek Onderwijsresearchdagen 1994 in Utrecht: 24-26 mei 1994: Leren en Instructie. Pedagogische Studiën, 71, 460-461.

1990-1994

 • Bleichrodt, N., Resing, W.C.M., & Zaal, J.N. (1993). SCHOBL-R. De Schoolgedrag Beoorde­lingslijst opnieuw bekeken. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 1-78).
 • Feij, J.A., Doorn, C.D., Kampen, D. van, Berg, P. T. van den, & Resing, W.C.M. (1992). Sensation seeking and social support as moderators of the relationship between life events and physical illness/ psychological distress. In J.A.M. Winnubst & S. Maes (Eds.), Lifestyles, stress, and health. New developments in health psychology (p. 285-302). Leiden: DSWO Press.
 • Resing, W.C.M., & Bleichrodt, N. (1991). The development of a School Behavior Checklist (SCHOBL-R) for various ethnic groups in the Netherlands. In  N. Bleichrodt & P.J.D. Drenth (Eds.), Contemporary issues in cross-cultural psychology. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 361-373).
 • Feij, J.A., Kampen, D. van, Doorn, C.D., Resing, W.C.M., & Berg, P.T. van den (1990). De relatie tussen ingrijpende levensgebeurtenissen, copingstijlen en klachten. Gedrag en Gezond­heid, 18, 182-196.

 

Publicaties

Dynamisch Testen (Nederlands)

2000-2014

 • Stevenson, C.E., Resing, W.C.M., Bosma, T., Verdel, R.J., Stad, F.E., Touw, K.W.J., & Slootjes, M.M.A.J. (2011). Dynamisch testen met Animalogica: onderzoek naar het potentieel om te leren in de klas. Leiden/Den Haag: Interne publicatie Universiteit Leiden (Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie) en Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding.
 • Resing, W. C. M. (2007). Intelligentie en leervermogen: statisch en dynamisch testen. In K. Verschueren en H.M. Koomen (Eds). Handboek Diagnostiek in de Leerlingbegeleiding (p. 105-124). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
 • Resing, W. C. M., & Drenth, P. J. D. (2007). Intelligentie: weten en meten: 2e, herziene druk (pp. 1- 189). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Resing, W.C.M. (2006). Zicht op potentieel. Over dynamisch testen, variabiliteit in oplossingsgedrag en leerpotentieel van kinderen. Oratie. Universiteit Leiden: Maart 2006.
 • Resing, W.C.M. (2006). Intelligentieonderzoek en dynamisch testen in de klas: zicht op het niveau van cognitieve ontwikkeling van kinderen. In M. Taal en A. Dudink (Eds.). Schoolpsychologie. De school als context voor ontwikkeling (pp. 36 - 70). Amsterdam: Boom.
 • Resing, W.C.M., & Tunteler, E. (2004).  Zicht op het leerpotentieel van jonge kinderen: de rol van dynamische assessment procedures en variabel oplossingsgedrag. In Aalsvoort, G.M. (Ed.), Een kind, een plan. (pp. 79-90). Leuven: Acco.
 • Resing, W.C.M., & Hessels, M.G.P. (2001). Het meten van de cognitieve mogelijkheden en het schoolgedrag van allochtone leerlingen. In N. Bleichrodt & F. Van de Vijver (Eds.), Diagnostiek voor allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests (pp. 89-118). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Resing, W.C.M. (2000). Is intelligentie in het jaar 2000 nog steeds ‘dat wat de test meet’? In N. Bleichrodt, H. van der Flier & P. Koopman (Eds.),  Werken en laten werken (pp.237-253).  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 

1988-1999

 • Resing, W.C.M. (1997). Intelligentie, leren en leerpotentieel. Meer van hetzelfde? In W. Tomic & H. van der Molen  (Eds.) Intelligentie en sociale competentie. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 301 - 323).
 • Resing, W.C.M. (1997). Leerpotentieel onderzoek: wat is de meerwaarde? In T. Engelen-Snaterse & R. Kohnstamm (Eds.), Kinder- en Jeugdpsychologie. Trends. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 283-303).
 • Resing, W.C.M., Verbraeken, J.C., & Slenders, A.P.A.C. (1997). Denktraining: kinderen leren hoe te redeneren. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 52, 207 – 219.

Nieuws

Hoogbegaafde kinderen evenveel gebaat bij uitleg als leeftijdsgenootjes

Van hoogbegaafde kinderen wordt vaak gedacht dat zij vanzelfsprekend op de top van hun kunnen presteren. Psycholoog Bart Vogelaar ontdekte dat ook deze groep met training en uitleg op een test vooruitgang boekt. Bijzonder genoeg gaan ze daarin precies gelijk op met hun leeftijdsgenootjes. Bart Vogelaar is op 18 januari 2017 gepromoveerd op dit onderwerp.

analogische redeneertaak

Lees meer...

Publicatie 'Handboek intelligentietheorie en testgebruik' onder redactie van Wilma Resing

 Hoe wordt intelligentie eigenlijk gemeten? Het lijkt een simpele vraag, maar er blijken in het Nederlands taalgebied tal van intelligentietests te bestaan, in allerlei verschijningsvormen en met verschillende uitgangspunten. Het Handboek intelligentietheorie en testgebruik, onder redactie van prof. dr. Wilma Resing, biedt een handzaam overzicht.

intelligentietheorie voorkant klein

Lees meer...